Καλωσόρισμα

Εγώ, ο πρωτοπανεντιμοϋπέρτατος Κωνσταντίνος Καντακουζηνός, οι κουροπαλάτιοί μου, οι πρωτοσπαθάριοί μου, οι λογοθέτες μου, η κυρα-Μαριγώ η πλύστρα μου και η Σβετλάνα η μασέζ μου (σιάτσου) σας καλωσορίζουμε εις το ιστολόγιόν μου.

Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2010

Η διεθνής καριέρα του Ιωάννου Η'

Ο αυτοκράτωρ Ιωάννης Η' Παλαιολόγος εις το έργον "Η πομπή των Μάγων"
του Μπενότσο Γκότσολι (μπροστά του, με γυρισμένην την πλάτην εγώ,
ο πρωτοπανεντιμοϋπέρτατος Κωνσταντίνος Καντακουζηνός)
Ο πρωτοπανεντιμοϋπέρτατος Κωνσταντίνος Καντακουζηνός θα ξετυλίξει σήμερον το κουβάριον των αναμνήσεών του από την εποχήν των Παλαιολόγων και θα αποκαλύψει άγνωστας πτυχάς του ταξιδίου του αυτοκράτορος Ιωάννου Η' Παλαιολόγου εις την Ιταλίαν και τα παρασκήνια της συνόδου Φερράρας-Φλωρεντίας, με την οποίαν επανηνώθησαν η Ορθόδοξος και η Καθολική Εκκλησία. Πριν ξεκινήσω, να σημειώσω δύο πράγματα: 1) ότι, αν και η δράσις μου τοποθετείται εις την εποχήν του μπάρμπα μου, του Ιωάννου ΣΤ' (δηλαδή 100 χρόνια προ του Ιωάννου Η'), παρέμενα ενεργός, καθότι ήμουν ψηλά εις την επετηρίδα για την κατάληψιν του θρόνου (κάτι προσπάθειες του Μανουήλ Β' να αλλάξει η διαδικασία και να γίνεται διαγωνισμός μέσω ΑΣΕΠ δεν τελεσφόρησαν) και 2) ότι ο Ιωάννης Η' δεν ήτο ο μοναδικός βυζαντινός αυτοκράτωρ που έκανε summer promo tour εις το εξωτερικόν (περί του πατέρα του, Μανουήλ Β', και της δικής του διεθνούς καριέρας θα ομιλήσω προσεχώς).


Το έτος 1438 ο Ιωάννης Η' απεφάσισε να μαζέψει διαφόρους κοσμικούς και εκκλησιαστικούς αξιωματούχους και να πάμε όλοι μαζί εις την Ιταλίαν. Δεν μας απεκάλυψε αρχικώς τα σχέδια του και πολλοί ενόμισαν ότι θα πηγαίναμε για ψώνια  - αφήνω δε κατά μέρος τις παραγγελίες που είχαμε για δερμάτινα από την Φλωρεντία, για Gucci, Armani κτλ... Όταν όμως το πρωί της αναχωρήσεως συγκεντρωθήκαμε μπροστά στα πούλμαν που μας περίμεναν εις την είσοδον του Μεγάλου Παλατίου, για να μας πάνε εις το λιμάνι (ο τσίπης ο Ιωάννης Η' θα μας πήγαινε διά θαλάσσης), ο αρχηγός της αποστολής, δηλαδή ο αυτοκράτωρ (καθ' όλην την διάρκειαν της αποστολής κρατούσε ψηλά μια ομπρέλα για να μην τον χάνει το γκρουπ), μας εμοίρασε το πρόγραμμα και προς μεγάλη μας έκπληξιν είδαμε ότι δεν είχαμε ούτε μίαν ημέραν ελεύθερην για ψώνια, μόνο συζητήσεις με καρδιναλίους και θεολόγους και συναντήσεις με τον Πάπαν, βασιλείς και ευγενείς. Βέβαια ουδείς διεμαρτυρήθη, διότι ήμασταν όλοι ένας κι ένας: ο αυτοκράτωρ με την συνοδεία του, εγώ, ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ιωσήφ Βου (μαζί με άλλους Πατριάρχες βου, δηλαδή Αντιοχείας, Ιεροσολύμων κτλ.), ο επίσκοπος Νικαίας (και μετέπειτα καρδινάλιος) Βησσαρίων, ο Επίσκοπος Εφέσου Μάρκος ο Ευγενικός, ο Γεώργιος Σχολάριος, ο φιλόσοφος Γεώργιος Γεμιστός-Πλήθων και διάφοροι άλλοι.
Μετά από μακρόν ταξίδιον καταλήξαμε εις την Φερράρα (ιδέα του Ιωσήφ Β' ήτο αυτή, διότι ήτο μέγας φαν της Φερράρι και νόμιζε ότι παράγεται εκεί - ήθελε μάλιστα να οδηγήσει και μονοθέσιον εις τα δοκιμαστικά). Αλλά δυστυχώς η πόλις δεν είχε τίποτα σπουδαίον: διαθέτει βεβαίως εξαιρετικά δείγματα αναγεννησιακής τέχνης, τα οποία όμως εμείς δεν είδαμε, διότι η Αναγέννησις περίμενε την επίσκεψίν μας για να ξεκινήσει. Και σαν να μην έφθανε αυτό, πλάκωσαν οι καρδινάλιοι με τα θεολογικά τους και άρχισαν να μαλώνουν με τον Μάρκον τον Ευγενικόν.

Με την ευκαιρίαν θα ομιλήσω για τους συμμετέχοντας. Ξεκινώ από τον Μάρκον: ευφημισμός είναι το "ευγενικός", διότι ο Μάρκος τους μπινελίκωνε όλους αγρίως. Θυμάμαι, επί παραδείγματι, πως, όταν τον έστηνα εις την ρεσεψιόν του ξενοδοχείου προ της νυχτερινής μας εξόδου εις τα οινοπνευματοποτεία της Εθνικής Οδού Φερράρας-Πάδοβας, έπαιρνε τηλέφωνον εις το δωμάτιόν μου και με έβριζε σκαιώς: "Γαμώ την μπανακόλα μου, κατέβα κάτω τώρα, μην σ' αρχίσω στα γαμοσταυρίδια". Ο Γεώργιος Σχολάριος ήτο ό,τι λέγει και το όνομά του: εις το πρωινόν π.χ., φρόντιζε η επιφάνεια του βιτάμ να ευρίσκεται πάντοτε εις την ιδίαν ευθείαν και εδίπλωνε τας πετσέτας του εις σχήμα τριανταφύλλου. Ο φιλόσοφος Γεώργιος Γεμιστός-Πλήθων ωνομάσθη ούτως από τους Ιταλούς, διότι εσαβούριαζε τους μπουφέδες με τας μακαρονάδας και τας πίτσας και είχε τρομάξει το μάτι τους.

Επειδή η πόλις της Φερράρας δεν είχε πολλές μπουτίκ για ψώνια, εζήτησα προσωπικώς από τον Ιωάννη Η' να πάμε εις την Φλωρεντίαν και έτσι αι συζητήσεις συνεχίσθησαν εκεί. Οι περισσότεροι ήθελαν να πάνε εις το Ντουόμο και εις το μουσείον Ουφίτσι να θαυμάσουν τα έργα τέχνης, ωστόσο διεπιστώθη ότι όλα τα μουσεία ήσαν ακόμη σχεδόν άδεια. Έτσι ο Ιωάννης Η' αποφάσισε να ποζάρει ως μονδέλον για τους πρώτους αναγεννησιακούς καλλιτέχνας: ξεκινήσαμε με γκεστ συμμετοχήν εις το έργον "Η πομπή των μάγων" του Benozzo Gozzoli (βλ. την εικόνα που κοσμεί την παρούσαν ανάρτησιν. Εγώ είμαι μπροστά από τον αυτοκράτορα, φοράω κόκκινον καπέλον και κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο καλτσόν - ουχί, δεν έκανα πιάτσα εις την Piazza della Signoria). Θυμάμαι ότι ο αυτοκράτωρ είχε αποφασίσει για το πορτρέτον να βάλει τα μεταξωτά (και να φυσάει). Συνεχίσαμε με σχέδια διά τον Pisanello (μπορείτε να διαβάσετε και λεπτομέρειες για την μόδα που εισήγαγε ο Ιωάννης Η'). Επιπλέον, ο Γεώργιος Γεμιστός-Πλήθων μη έχοντας άλλον τρόπον να απασχοληθεί (τον είχαμε βάλει σε πρόγραμμα διαίτης Άτκινς) έκανε ιδιαίτερα σε μερικούς δυτικούς αναφορικά με την πλατωνικήν φιλοσοφίαν.

Ένα άλλο ζήτημα που αντιμετωπίσαμε ήτο η προσκύνησις του πάπα Ευγένιου Δ' από τον Ιωάννη Η'. Πάλι βρήκα την λύσιν: γνωρίζοντας την τσιγγουνιάν του Ιωάννου Η' (όπως όλοι οι πλούσιοι, του άρεσε να φορά μεταξωτά αλλά κυνηγούσε και την δεκάρα), όταν αι δύο αντιπροσωπείαι συνηντήθησαν, έριξα κρυφά μια χρυσήν λίραν και αμέσως φώναξα εις τον αυτοκράτορα δείχνοντας τα πόδια του Πάπα: "Τζώνυ, μια χρυσή λίρα!" Πριν προλάβω να ολοκληρώσω την φράσιν μου, ο Ιωάννης ήτο ήδη στα τέσσερα. Το αποτέλεσμα ήτο δι' όλους ευτυχές: ο Ευγένιος Δ' ενόμισε ότι ο αυτοκράτωρ τον προσεκύνησε, αι αντιπροσωπείαι υπέγραψαν την ένωσιν των Εκκλησιών και ο Ιωάννης Η' εκέρδισε μίαν χρυσήν λίραν. Τώρα ξέρετε σε τίνος τας αόκνους προσπαθείας οφείλεται η πολυπόθητος Ένωσις.
Ο μόνος που δεν υπέγραψε ήτο ο Μάρκος ο Ευγενικός, διότι προέβαλε σθεναρά θεολογικά επιχειρήματα - προσωπικώς πιστεύω ότι ενευρίασε που δεν βρήκε αυτός την λίραν. Και όταν γυρίσαμε πίσω, έκανε κακόν χαμόν και ακύρωσε ουσιαστικώς την υπογεγραμμένην Ένωσιν.
Δεν πειράζει, εμένα μου έμειναν τα σουβενίρ από την Φλωρεντίαν: μολύβια Πινόκιο, μαγνητάκια για το ψυγείον και κρυστάλλινες σφαίρες με το Ντουόμο...

Ειμί Κωνσταντίνος ο συνοδός των συνοδικών και άρτι ωλοκλήρωσα.

Υ.Γ.: Το ταξίδιον του Ιωάννου Η' ενέπνευσε αργότερα τον αδελφόν του Θωμάν Παλαιολόγον (τελευταίον δεσπότην του Μυστρά), ο οποίος κατέφυγε εις την Ιταλίαν και έγινε σούπερ σταρ. Ο αντίκτυπος της διεθνούς επιτυχίας των αδελφών Παλαιολόγων είναι και σήμερα ορατός εις τους εγχωρίους σελέμπριτις που αναζήτησαν και αυτοί την διεθνή καταξίωσιν: Άννα Βίσση, Δέσποινα Βανδή, Σάκης Ρουβάς, Κώστας Σόμερ κ.α.

16 σχόλια:

 1. ασχετο γιατι η βανδη η θοδωριδου και η απολυτη γιαγια της ποπ βισση στις αφισσες τους εχουν τοσο φωτοσοπ που τις περνας φια τρανς?\

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. @ασωτος γιος
  διότι γνωρίζουν πως καλύτερα τράνς παρά trash.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Επιτέλους μου λύσατε την απορίαν για το γεγονός της προσκήνυσης του πάπα από τον αυτοκράτορα των απανταχού Καρα-Τζαφερ-Βορ-ειδικών(αναγκών),τον θεοδημοφιλέστατο Ιωάννη Η, αλλά διατηρώ μιαν άλλην εξίσου σπαζοκεφαλιάν, τι και πώς συνετελέσθη και ο θαλεροιερότατος πάπας Ιωάννης Παύλος ΒΓ και βάλε,ζήτησε συγγνώμη εκ μέρους όλων των σταυροφόρων και , δια την άλωσιν της Πόλης από τις ιερές ορδές του προκατόχου του και μάλιστα από τον ημέτερον θεοπανσοφοσεβασμιότατον μακαριστόν Χριστόδουλον τον μη έχοντα το κουσούρι αλλά συχνά πυκνά τηλεπικοινωνίαν με τον Υψιστον.Έχετε μήπως ιδίαν αντίληψην περί του γεγονότος? Ψυχανεμίζομαι ότι υπήρξατε αυτήκοος και αυτηοφθάμιος μάρτυς. Επιτρέψατέ μου να ασπασθώ την χείραν σας.Υμέτερος m..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αγαπητέ mahler76, η περίπτωσις είναι κάτι ευρύτερον: σύγκρουσις κοσμικών και θρησκευτικών δυνάμεων εντός ενός παραπαίοντος κράτους. Αλλά μήπως να σας πω καλύτερα για τα D&G γυαλιά ηλίου που έφερα από την Ιταλίαν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. η Ελλάς δεν είναι παραπαίουσα, είναι παραπέουσα χαχαχα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Αγαπητέ άσωτε, ξέρετε από τι αναγεννησιακόν φώτοσοπ πέρασε η φάτσα του Ιωάννου Η' μέχρι να γίνει τοιχογραφία του Μπενότσο Γκότσολι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Μεγαλειότατε, οι κρυστάλλινες σφαίρες με το Ντουόμο είναι πάρα τρένδι και αποτελούν μία άριστη επιλογή δια την διακόσμησιν του αυτοκρατορικού σερβάν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Αγαπητέ mahler76, προ πέντε λεπτών ανήρτησα το σχόλιον. Έχετε συνδέσει το παρόν ιστολόγιον με συναγερμόν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. όχι έχω απλά ανοιχτό το gmail μου και μου έρχονται οι απαντήσεις αυτόματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Αγαπητέ ανώνυμε, δέχομαι τα σέβη σας. Τους Σταυροφόρους δεν θα τους πιάσω σήμερον, διότι έχω και μίαν κάποιαν σχέσιν με το θέμα - μάλλον θα πρέπει να ανοίξω νέον ιστολόγιον ως βασίλισσα Μελισσάνθη.
  http://bit.ly/ckeIKI

  Επίσης για τα θρησκευτικά ζητήματα απευθυνθείτε εις τον Μάρκον.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Αγαπητή pastaflora, αι κρυστάλλιναι σφαίραι ήδη έχουν τοποθετηθεί επάνω εις την αυτοκρατορικήν τηλεόρασιν ώστε να συνδυάζεται η ιταλική μετά της ελληνικής τέχνης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Οτι μια χρυσή λίρα ήταν η αιτία για την Ένωση δεν το ανεφερα στη διατριβή μου!

  Δε με βοηθάς δε με βοηθάς!
  Και η εργασια παραδοθηκε ελλιπης!

  Τωρα πρεπει να γράψω ολοκληρο βιβλιο γι αυτο!

  Εισαι τρελός το ξέρεις; Η να στο λέω συχνά;

  Μα πως πας και τα συνταιριαζεις;
  Και να φανταστεις πως εγώ νόμιζα πως το Πλήθων του Γεμιστού έβγαινε από την αγαπη του στον Πλάτωνα και ήταν πραφραση! Αλλά οτι ετρωγε ωσαν βόδι και ότι βρισκόταν στην σύνοδο μεσούσης διαίτης δεν το κατείχα!

  Πολλά κενά η εργασία μου!

  Θα με εκοβα αν ημουν διορθωτης!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Αγαπητή Coula, μα γι' αυτό μοιράζομαι τας αναμνήσεις μου: διότι οι καθεστωτικοί ιστορικοί (οι οποίοι, σημειωτέον, δεν ήταν μπροστά και γράφουν ό,τι τους κατέβει) έχουν παραχαράξει την ιστορίαν μας και αγνοούν τον ρόλον του Κωνσταντίνου Καντακουζηνού εις όλας τας μεγάλας στιγμάς της ιστορίας. Διότι, ακόμη και αν δεν ήτο ο ίδιος παρών σε κάποια ελάχιστα γεγονότα, ήτο σίγουρα το πνεύμα του, δηλαδή η γελοιότης της ανθρωπίνου φύσεως.

  Υ.Γ.: Όσον αφορά τον Πλήθωνα, όντως φημολογείται αυτό που γράφετε, αλλά είναι αναληθές. Ησχολήθη με τον σχεδόν άγνωστον τότε Πλάτωνα, αν και τον βαριόταν, διότι ήθελε να μας το παίξει εναλλακτικός, όπως κάνουν σήμερα όσοι ανακαλύπτουν άγνωστα συγκροτήματα. Ήτο κοντολογίς ο χίπστερ του 15ου αιώνος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. αχ σήμερα στην ιστορία της πρώιμης αναγέννησης στη σχολή μιλήσαμε και για την επίσκεψή σας αυτή στην Φλωρεντία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Προς Θεού! Μην πάτε εις τας παραδόσεις τους! Γέμου(ν) (http://www.youtube.com/watch?v=yXF-fYzAhDA) ανακριβειών!

  Για τους μπουφέδες σας είπαν; Για το κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινον καλτσόν μου; Για την χρυσήν λίραν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Οι σεκρετικοί νοτάριοί μου θα παραλάβουν το σχόλιόν σας