Καλωσόρισμα

Εγώ, ο πρωτοπανεντιμοϋπέρτατος Κωνσταντίνος Καντακουζηνός, οι κουροπαλάτιοί μου, οι πρωτοσπαθάριοί μου, οι λογοθέτες μου, η κυρα-Μαριγώ η πλύστρα μου και η Σβετλάνα η μασέζ μου (σιάτσου) σας καλωσορίζουμε εις το ιστολόγιόν μου.

Κυριακή, 18 Ιουλίου 2010

Η Ιουλία χάκερ

Η Ιουλία Αλεξανδράτου επανέρχεται εις το ιστολόγιόν μου ως έξυπνη επιχειρηματίας των νέων τεχνολογιών αυτή την φορά. Μετά τας επιτυχημένας εμφανίσεις της εις video με ΦΠΑ 5% αντί 21% και παρανόμους διαφημιστικάς πινακίδας, η Ιουλία επιχειρεί κίνησιν ματ εναντίον του γνωστού troktiko.blogspot.com με την κατοχύρωσιν του tr0ktik0.blogspot.com. Η εξέλιξις αυτή είναι σίγουρον ότι μας εισάγει εις νέαν τεχνολογικήν εποχήν και ο ανταγωνισμός των δύο ιστοσελίδων θα επισκιάσει τον πόλεμον Microsoft-Google για την κυριαρχίαν εις το διαδίκτυον.
Ομοιότηται και διαφοραί των δύο σελίδων:
Αμφότεραι φέρουν το όνομα "τρωκτικό". Το παλιό troktiko όμως φέρει φωτογραφία ποντικού ενώ το tr0ktik0 της Ιουλίας φέρει σκίτσον κόμπρας. Δύο ενδεχόμενα είναι πιθανά: είτε η Ιουλία θεωρεί ότι και η κόμπρα είναι τρωκτικό (ειδικεύεται εις την ορνιθολογίαν άλλωστε και ουχί εις την ζωολογίαν εν γένει) είτε - πιθανότερον - στέλνει μήνυμα εις το troktiko: "θα σε φάω ως η κόμπρα τρώγει τα τρωκτικά". Επίσης αμφότερα φέρουν το μόττο "Εδώ τίποτα δεν γράφεται τυχαία". Η συνέχεια όμως είναι διαφορετική: το πρώτο γράφει "ενημέρωση με αξιοπρέπεια και σάτιρα" (αδυνατώ να τα εντοπίσω, αλλά τέλος πάντων), ενώ το tr0ktik0 της Ιουλίας λέγει "ενημέρωση και αποκαλύψεις χωρίς λογοκρισία" - μπηχτή προς το troktiko ενδεχομένως. Ήδη η Ιουλία μάς ενημερώνει για γνωστήν παρουσιάστριαν που έχει πάρει όλα τα στρατόπεδα της Θεσσαλονίκης καθώς και για την επίσκεψίν της εις την Λάρισαν - χωρίς λογοκρισίαν πάντοτε. Άλλωστε δεν έχει διστάσει να τα βάλει εις το παρελθόν ακόμη και με την αδελφή της, αναλόγου μεγέθους αστέρα του δεκαγράμμου (αι αδερφαί Αλεξανδράτου έχουν τόσον μεγάλας φωνητικάς δυνατότητας που δεν θα μπορούσαν να περιοριστούν εις το στενόν πεντάγραμμον) - θα φοβηθεί τώρα το ανώνυμον troktiko; Τούτο αποτελεί μίαν ακόμα διαφοράν μεταξύ troktiko και tr0ktik0: ενώ το πρώτον είναι ανώνυμον, το δεύτερον υπογράφεται από την Ιουλία ή το alter ego της Λέτα Νικολάου (ως εις την ανάρτησιν της 13ης Ιουλίου 2010).
Κατόπιν της κινήσεως αυτής φήμαι λέγουν ότι η Ιουλία θα κατοχυρώσει και άλλας παραλλαγάς δημοφιλών ιστοτόπων. Αναλόγους ευφαντάστους κινήσεις ετοιμάζει εναντίον της Microsoft (ως Micr0s0ft), της Google (ως G00gle) και του Facebook (ως Faceb00k). Λέγεται όμως ότι αι παραλλαγαί συντόμως θα γίνουν πιο τολμηραί ώστε να κατοχυρώσει και άλλας σελίδας: παραδείγματος χάριν την παραλλαγήν της σελίδος του πρωθυπουργού (www.primeminister.gr) ως primemounister.gr. Επίσης παραλλαγήν του www.parliament.gr ως piparliament.gr,
του www.in.gr ως olo-in.gr,
του www.tanea.gr ως poutanea.gr,
του www.bbc.com ως bkc.com (συντομογραφία του "Bes Kai Cy"),
του www.easyjet.com ως easyjulia.com,
του europeana.eu ως europipeana.eu
και του www.whitehouse.com ως redhouse.gr.

Επειδή θεωρώ ότι θα αποτελέσω τον επόμενον στόχον σκοπεύω να κινηθώ άμεσα ώστε να κατοχυρώσω το k0nstantin0skantak0uzin0s.blogspot.com

Ειμί Κ0νσταντίν0ς ο ορίτζιναλ και άρτι ωλοκλήρωσα.

1 σχόλιο:

  1. Μα πού το εντόπισες!!!!
    Εντωμεταξύ, το tr0ktik0 δεν κάνει τίποτα άλλο, παρά να αντιγράφει τα άρθρα που βάζει το tzoulia.net...

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Οι σεκρετικοί νοτάριοί μου θα παραλάβουν το σχόλιόν σας