Καλωσόρισμα

Εγώ, ο πρωτοπανεντιμοϋπέρτατος Κωνσταντίνος Καντακουζηνός, οι κουροπαλάτιοί μου, οι πρωτοσπαθάριοί μου, οι λογοθέτες μου, η κυρα-Μαριγώ η πλύστρα μου και η Σβετλάνα η μασέζ μου (σιάτσου) σας καλωσορίζουμε εις το ιστολόγιόν μου.

Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

Ο Μανουήλ Β' ανά τας Ευρώπας: 2η στάσις "Μπάκιγχαμ"

(αναγιγνώσκεται εντός 4 λεπτών)

(Περίληψις προηγουμένου επεισοδίου: ο αυτοκράτωρ Μανουήλ Β' Παλαιολόγος έκανε promo tour ανά τας Ευρώπας, με αφορμήν πρόσκλησιν του Άγγλου βασιλέως Ερρίκου Δ'  να επισκεφθεί την Αγγλίαν για το χριστουγεννιάτικον γεύμα του 1400. Πρώτος σταθμός της περιοδείας μας ήτο το Παρίσι, όπου επεράσαμ' όμορφα, όμορφα, όμορφα...)


Μετά την ευχάριστον διαμονήν μας εις Παρισίους, επήραμε το Eurostar και, περνώντας κάτω από την Μάγχην, εφθάσαμε εις το Λονδίνον. Νέα μεγαλεία εκεί: ο βασιλεύς Ερρίκος Δ' μας παρεχώρησε το παλάτιον του Έλθαμ. Γυρίσαμε πολύ εις την πόλιν και παντού υπεδέχοντο την αυτοκρατορικήν μας αντιπροσωπείαν με πολύ υψηλάς τιμάς, αλλά οφείλω να είπω ότι αι τιμαί εις τα Harrods ήσαν αι υψηλότεραι: για ένα πακέτον βιολογικά μπλε τσιπς θυμάμαι ότι επλήρωσα 5 χρυσάς λίρας - καλά κάνει ο μπάρμπας μου, ο Ιωάννης ΣΤ', και δεν αλλάζει τα δρακουλίνια του με τίποτα...
Ο Μανουήλ Β' πάντως αδιαφόρησε για τας υψηλάς τιμάς και ως γνωστός ανοιχτοχέρης - κατ' άλλους μακρυχέρης - εσήκωσε το μισόν Harrods. Προτού συνεχίσω, θα αποκαλύψω πώς εδημιουργήθη το όνομα Harrods: χρησιμοποιούσε ο αυτοκράτωρ για τας τιμάς του πολυκαταστήματος φράσεις όπως "σφαγή", "θάνατος" και "χάρος": η παραφθορά της τελευταίας αυτής λέξεως οδήγησε εις το αγγλικόν Harrods.

Το πρώτον πρόβλημα του αυτοκράτορος εν Λονδίνω συνίστατο εις το ότι δεν ήτο συνηθισμένος εις το τέιον (λαϊκιστί τσάι) και αρχικώς εστούμπωσε. Το δεύτερον πρόβλημά του ήτο ότι δεν εγνώριζε αγγλικά πέρα από τα θερινά του τύπου: Do you like mamazel the Byzantiumyou are beautiful-I love you κτλ., με αποτέλεσμα να παρεξηγείται. Παραδείγματος χάριν, όταν ο βασιλεύς Ερρίκος Δ' ωργάνωσε κονταρομαχίας προς τιμήν μας, ένας ιππότης με πλατινέ μαλλί και βγαλμένα φρύδια ήρθε και εζήτησε με τσαχπινιάν από τον Μανουήλ Β' το φουλάρι του για να το δέσει επί του "κονταριού" του, προκειμένου να του φέρει γούρι...
Εν συνεχεία, ο αυτοκράτωρ, ακούγοντας λέξεις όπως lemon, potato κτλ. ενόμισε ότι θα μπορούσε να συνεννοηθεί εις τα αγγλικά ομιλώντας ελληνικά με αγγλικήν προφοράν (δηλαδή κάπως σαν την "Θεία απ' το Σικάγο") και ήτο έτσι ο πρώτος που εισήγαγε τα greeglish: "dose mou to stemma mou, please", έλεγε εις τον Άγγλον συνοδόν του και εκείνος ανταποκρινόταν, μάλλον γιατί έβλεπε τον Μανουήλ να δείχνει το στέμμα. Ο Μανουήλ όμως ενόμιζε ότι καταλάβαιναν τι έλεγε, γι' αυτό και απεφάσισε να δώσει διάλεξιν εις τα αγγλικά εις την οποίαν οι Άγγλοι το μόνον που κατάλαβαν ήτο η τύφλα τους: "I eulogize the archons of the Panethnic Numismatic Thesaurus and Ecumenical Trapeza for the orthodoxy of their axioms, methods and policies", δηλαδή: "Ευλογώ τους άρχοντες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας για την ορθοδοξία των αξιωμάτων, των μεθόδων και των πολιτικών τους". Έτσι λοιπόν ήρθε το ΔΝΤ εις την Ελλάδα: από τη μίαν ευλόγισε ο αυτοκράτωρ το ΔΝΤ και τας μεθόδους του, από την άλλην οι Άγγλοι δεν ήθελαν να δείξουν ότι δεν ξέρουν την γλώσσαν τους - πολύ θέλει για να γίνει το κακό;
Τέλος πάντων, κάποια στιγμή ήρθαν τα Χριστούγεννα του 1400. Θυμάμαι ότι με εξύπνησε ο Μανουήλ Β' μπαίνοντας εις το δωμάτιόν μου ντυμένος εις τα πορφυρά (έχει και μακριά γενειάδα που οπωσδήποτε βοηθά πολύ εις το σύνολον). Έκανε μάλιστα practice εις τα αγγλικά του και επαναλάμβανε υπό τους ήχους του "Jingle Bells" την φράσιν: "HO HO HO! MEEEEERY CHRISTMAS!!! HO HO HO! MEEEEERY CHRISTMAS!!!"
Έξω από το παλάτιον του Έλθαμ ήτο σταθμευμένον το έλκηθρον του Μανουήλ Β' που το έσερναν τάρανδοι, προκειμένου να πάμε εις το Μπάκιγχαμ, όπου μας επερίμεναν ο βασιλεύς και οι ευγενείς του. Ο Μανουήλ κουβαλούσε έναν μεγάλο σάκον με δώρα και άρχισε να μοιράζει δεξιά και αριστερά τα συνηθισμένα που εμοίραζε και εις Παρισίους, δηλαδή άγια λείψανα (κόκαλο οι Άγγλοι).
Οι Άγγλοι είχαν ετοιμάσει διάφορα χριστουγεννιάτικα χάπενινγκς: παγοδρόμιο, πάρκο με φουσκωτά παιχνίδια, καρουζέλ, στρουμφοχωριό, τρενάκι, κινηματογράφος με παιδικές ταινίες, μουσικά και θεατρικά δρώμενα, ο Αγιος Βασίλης που θα υποδέχεται τους μικρούς επισκέπτες στη Χιονισμένη Στρουμφόπολη, παραστάσεις με αγαπημένους ήρωες όπως η Χιονάτη με ζωγραφική προσώπου (face painting) και πολλοί άλλοι, καθώς και πλούσια δώρα, λες και ο Μανουήλ Β' ήτο ο μέγας φύλαρχος της Ουαγκαντούγκου, που θα έμενε με το στόμα ανοιχτόν με τοιαύτας ανοησίας, και ουχί ο μοναδικός νόμιμος Ρωμαίος αυτοκράτωρ... Για το τέλος μας εφύλαξαν ακόμη μιαν έκπληξιν: εζήτησε ο Ερρίκος Δ' να κλείσουμε τα μάτια μας και εφώναξε ένα πρόσωπον. Εγώ ενόμισα ότι εφώναξε "Μέριλιν" και εφαντάσθην καυτάς νύκτας μετά της Μέριλιν Μονρόε, αλλά δυστυχώς δεν ήκουσα καλώς, διότι, όταν άνοιξα τα μάτια μου, κατάλαβα ότι επρόκειτο απλώς για τον στούμπον μάγον Μέρλιν, ο οποίος μας ανταπέδωσε τα δώρα χαρίζοντάς μας αποξηραμένες σαύρες, απόσταγμα από τρίχες νυχτερίδας ("τρίχες..." εσχολίασε ο Μανουήλ Β') και λευκήν σκόνην από κέρας μονόκερου ("τρελές μυτιές θα κάνουμε το βράδυ" μου εψυθίρισε ο αυτοκράτωρ).
Εις το επίσημον χριστουγεννιάτικον γεύμα που ακολούθησε, ο Μανουήλ Β' είχε σκοπόν να ζητήσει βοήθειαν από τον Ερρίκον Δ', για να πολεμήσει τους Τούρκους. Πάλι όμως τα αγγλικά του εστάθησαν εμπόδιον: εζήτησε από τον Ερρίκον Δ' να τον βοηθησει να "eat the Turkey" (δηλαδή "να φάει την Τουρκίαν"). Ο Ερρίκος τότε του έκοψε ένα μπούτι γαλοπούλας (turkey) και του το προσέφερε. Το Foreign Office αμέσως εξέδωσε ανακοίνωσιν σύμφωνα με την οποίαν η Αγγλία, φίλη και σύμμαχος χώρα, με βαθείς ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς με την Αυτοκρατορίαν μας, ικανοποίησε όλας τας παρακλήσεις των Βυζαντινών για βοήθειαν.
Τα φωτεινά παραδείγματα των βασιλέων της Αγγλίας και της Γαλλίας ακολουθούν έκτοτε όλοι  οι διάδοχοί τους.

Ειμί Κωνσταντίνος ο αγγλογάλλος και άρτι ωλοκλήρωσα.

25 σχόλια:

 1. Και μόλις μου λύθηκε η απορία γιατί οι "σύμμαχοι" μια ζωή μας πουλάνε... Ακόμα πληρώνουμε τα λινγκουαφόν που ΔΕΝ έκανε ο μπάρμπα-Μανώλης...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. προτεινω αυτο το μπλογκ αν γυριστει σε ταινια οπως ο χαρης ο ποπερ,εεεε ο ποτερ καλε παλις λαθος εκαμνα!
  και να παιζεται στις αιθουσες ανα σεζον.
  ειναι χρησιμο για την ελληνικη ιστορια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τελείωσε, αλλάζω κατευθυνση στη ζωή και στις σπουδές μου!

  Απο εδω και περα θα κανω διατριβη πανω σου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αγαπητή Pompeia, και του έλεγα εγώ να δει ένα CNN, ένα BBC -ένα AlJazeera έστω- αλλά τίποτα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αγαπητέ άσωτε, το δέχομαι, εφόσον σεναριογράφος, σκηνοθέτης, πρωταγωνιστής, producer, executive producer, associate producer, co-producer, μακιγιέρ, συνθέτης, κομμωτής, ενδυματολόγος, ηλεκτρολόγος, μπούμαν, κασκαντέρ και υπεύθυνος 3D ειδικών εφέ είμαι εγώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Αγαπητή αβάδιστη, χρειάζεσθε προπόνησιν. Εις το τέλος της χρονιάς θα εξετασθούν άπαντες οι αναγνώστες εις τα εξής αντικείμενα: ταχύτητα ανάγνωσης, αναγνώρισιν σελέμπριτις, ταυτοποίησιν αναρτήσεων και κριτική ικανότητα εις την επιλογήν βίδεο. Φροντίστε να κοπείτε πουθενά...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Αγαπητή Coula, μήπως εκτός από διατριβάς κάνετε και εντριβάς; Μου είναι χρησιμότεραι την περίοδον ταύτην.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. δρακουλίνια και με λινκ παρακαλώ χαχαχαχα. Καλά με αυτό το Do you like mamazel the Byzantium,κόπηκα χαχαχα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Εξαιρετικό

  Το "τέσσερα λεπτά" δεν είναι εφικτό αν υπολογίσεις ότι καταναλώνεις χρόνο και στα link με τα δρακουλίνια .22 δευτερόλεπτα από εδώ 5 δευτερόλεπτα από εκεί βγαίνεις εκτός πλάνου. (γιατί παντα νομίζω ότι όλοι ξέρουν την υστερία μου με το χρόνο ; χαχαχα)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. With enthusiasm we dialogue and synagonize at the synods of our didymous Organizations in which polymorphous economic ideas and dogmas are analyzed and syntherized.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Eξαιρετικός!
  Αν και κάποιο λάθος έχει γίνει με τις ημερομηνίες. Αποκλείεται να ήταν ο Ερρίκος ο Δου βασιλέας. Αφού τα τελευταία 500 χρόνια, βασίλισσα είναι η Ελισάβετ η Βου και τα προηγούμενα 500 ήτο η Βασιλομήτωρ. Μαζί με το Gordon's.

  (και πριν ο Επίτιμος).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Αγαπητε mahler76, όπως αντιλαμβάνεσθε αποδεικνύω με ντοκουμέντα ότι το greek kamaki ανήκει εις την ελληνορθόδοξον παράδοσίν μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Αγαπητή Βαλκυρία, η χρονομέτρησις έχει γίνει με ατομικά ρολόγια ακριβείας που μόνον εγώ,η NASA και η SASA (Basta) διαθέτομεν. Ήδη έχω χρονομετρήσει την ανάγνωσιν των 250.000 εγγράφων του wikileaks και δηλώνω ότι αναγιγνώσκονται εντός 5 λεπτών και 23 δευτερολέπτων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Αγαπητή pastaflora, εις την επίσκεψιν του κ. Στρος-Καν σήμερον τα ίδια πράγματα ελέχθησαν ή είναι ιδέα μου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Αγαπητέ apos, επέρασαν διάφοροι βασιλείς, αλλά εστάθησαν όλοι εις την σκιάν της Ελισάβετ, η οποία εμφανιζόταν πάντοτε ως από μηχανής θεά -είσαι αγάπη μου, θεά!- για τις δύσκολες αποστολές: δείπνα, γάμους, παρακολούθησιν χορών ιθαγενών κτλ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. ενοειται θα εισαι συ! αλλα θελω και γω ενα μικρο ρολακι του βοηθου βου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Αγαπητέ Leviathan, ευχαριστώ. Μία διόρθωσις μόνον: δεν είναι απλώς "κείμενον" αλλά επίσημος καταγραφή των ιστορικών γεγονότων εκείνης της χρονιάς (Αλμανάκ δηλαδή).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Αγαπητέ άσωτε, εσείς (λόγω και του ονόματός σας) θα είστε ο οινοχόος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Τη ΝΑSA θα μπορούσα να την αμφισβητήσω αλλά τη SASA ( BASTA ) με τίποτα ...

  Θα ρυθμίσω ξανά τα ρολόγια μου
  ( θα μου πάρει 2-3 μέρες )


  Καλημέρα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. θέλω να πάω Λονδίνο
  Θέλω να πάω Λονδίνο
  θέλω να πάω Λονδίνο
  Θέλω να πάω Λονδίνο
  θέλω να πάω Λονδίνο
  Θέλω να πάω Λονδίνο
  θέλω να πάω Λονδίνο
  Θέλω να πάω Λονδίνο
  θέλω να πάω Λονδίνο
  Θέλω να πάω Λονδίνο
  θέλω να πάω Λονδίνο
  Θέλω να πάω Λονδίνο
  θέλω να πάω Λονδίνο
  Θέλω να πάω Λονδίνο
  θέλω να πάω Λονδίνο
  Θέλω να πάω Λονδίνο
  θέλω να πάω Λονδίνο
  Θέλω να πάω Λονδίνο
  θέλω να πάω Λονδίνο
  Θέλω να πάω Λονδίνο
  θέλω να πάω Λονδίνο
  Θέλω να πάω Λονδίνο
  θέλω να πάω Λονδίνο
  Θέλω να πάω Λονδίνο
  θέλω να πάω Λονδίνο
  Θέλω να πάω Λονδίνο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. είπα ότι θέλω να πάω Λονδίνο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Αγαπητή Βαλκυρία, η SASA είναι η ελληνική εκδοχή της NASA: εκτοξεύει και τούτη βλήματα - συχνώς μάλιστα πολύ μεγαλυτέρου βεληνεκούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Αγαπητή Mana, ευχαριστώ. Δεν εγνώριζα τις παρενέργειες της μητρότητος...

  Εγώ πότε θα γίνω μάνα; (που έλεγε και η Δήμητρα Παπαδοπούλου) = Εγώ πότε θα πάω στο Λονδίνο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Οι σεκρετικοί νοτάριοί μου θα παραλάβουν το σχόλιόν σας