Καλωσόρισμα

Εγώ, ο πρωτοπανεντιμοϋπέρτατος Κωνσταντίνος Καντακουζηνός, οι κουροπαλάτιοί μου, οι πρωτοσπαθάριοί μου, οι λογοθέτες μου, η κυρα-Μαριγώ η πλύστρα μου και η Σβετλάνα η μασέζ μου (σιάτσου) σας καλωσορίζουμε εις το ιστολόγιόν μου.

Τρίτη, 20 Ιουλίου 2010

BREAKING NEWS: Η Ελλάς εκτός Ευρώπης!

Η Ελλάς βρίσκεται και επισήμως εκτός Ευρώπης. Το εδήλωσε χθες ο πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέου εις το αμερικανικόν περιοδικόν "Foreign Policy". Υπό τον εύγλωττον τίτλον "Papandreou's Odyssey" (αναφέρεται προφανώς εις τα συνεχή ταξίδια του πρωθυπουργού, ο οποίος διωγμένος από την πατρίδα του παραδέρνει εις τα ξένα) ο κ. Παπανδρέου λέγει επί λέξει: "in Europe we don't need austerity" (εις την Ευρώπην δεν χρειαζόμεθα λιτότητα). Είναι προφανές ότι ο κ. Παπανδρέου εξαιρεί την Ελλάδα από την Ευρώπη. Άλλωστε έχει πολλάκις δηλώσει ότι τα μέτρα λιτότητος διά την Ελλάδα είναι αναγκαία - διά την Ευρώπην όχι.
Κατόπιν της δηλώσεως αυτής το ελληνικόν Υπουργείον Εσωτερικών έχει ήδη δώσει εντολήν διά την υποστολήν των σημαιών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως από όλα τα δημόσια κτίρια (ο κ. Ψωμιάδης έχει ωστόσο προειδοποιήσει πως εις τας εμφανίσεις του εις το "Μεσημεριανό Express" θα αντικαταστήσει την ευρωπαϊκήν με τον δικέφαλον αετόν - δεν μπορεί ο νομάρχης να εμφανίζεται με μόνον μίαν σημαίαν ως φόντον).
Αι παράπλευραι απώλειαι (αγαπημένη φράσις) της αποφάσεως αυτής θα είναι σημαντικαί. Πρώτον, το πρόβλημα της ανεργίας αναμένεται να λάβει εκρηκτικάς διαστάσεις: εις τους καταλόγους της θα εγγραφούν όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευταί, η επίτροπος κ. Μ. Δαμανάκη, οι συνεργάτες τους, οι εμπειρογνώμονες, οι υπάλληλοι της Κομισιόν, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου κτλ.
Ήδη η κυκλοφορία του ευρώ θεωρείται παράνομος εις την χώραν και ο υπουργός ΠΡΟ-ΠΟ κ. Μ. Χρυσοχοΐδης - πάντα προνοητικός - έχει ενισχύσει την ομάδα ΔΙ.ΑΣ. για την σύλληψιν των παρανομούντων (ώς την ώρα που γράφονται αι γραμμαί αυταί έχει συλληφθεί μία λουξεμβούργια τουρίστρια που εισήγαγε παρανόμως εις την χώραν μας έν κέρμα του ενός ευρώ και έν των πεντήκοντα λεπτών - η ιδία εδήλωσε ότι ήθελε να αγοράσει καφέ, αλλά ο εισαγγελέας φυσικώς δεν την επίστευσε και την έστειλε εις την ψειρού, διότι εις την Ελλάδα με 1,50 ευρώ δεν αγοράζεις ούτε το κυπελλάκιον του καφέ). Παρά τας φήμας ότι εις το Νομισματοκοπείον κόβονται δραχμαί, ο διευθυντής του εδήλωσε πως ουδέποτε συνέβη κάτι τέτοιο. Με δεδομένο λοιπόν ότι δραχμαί δεν υπάρχουν και το ευρώ είναι παράνομον τίθεται θέμα πώς θα γίνονται αι συναλλαγαί. Η λύσις είναι απλούστατη: δεν θα γίνονται! Όπως εις το προηγούμενον διάστημα ουδείς αγόραζε διότι αι τιμαί ήσαν εις τα ύψη, έτσι και τώρα ουδείς θα αγοράζει - ο πρωθυπουργός έχει άλλωστε δεσμευτεί: "χρήματα υπήρχαν" - για τώρα δεν βάζει και το χέρι του εις την πυρά.
Με τον τρόπον αυτόν θα καταπολεμηθεί και η ακρίβεια: οι καταστηματάρχαι μπορούν να κάνουν γενναίας μειώσεις και προσφοράς εν όψει εκπτώσεων (παραδείγματος χάριν εις την Ερμού θα μπορεί να βρει κανείς μπλουζάκιον από 200 ευρώ τώρα μόνον με 1 δραχμή).
Τέλος, με δεδομένον ότι δεν θα υπάρχει νόμισμα η Ελλάς δεν θα χρωστά τίποτα σε κανέναν.
Υποκλίνομαι εις το μεγαλοφυές σχέδιον του Πρωθυπουργού.

Ειμί Κωνσταντίνος ο πρώην ευρωπαίος και άρτι ωλοκλήρωσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι σεκρετικοί νοτάριοί μου θα παραλάβουν το σχόλιόν σας