Καλωσόρισμα

Εγώ, ο πρωτοπανεντιμοϋπέρτατος Κωνσταντίνος Καντακουζηνός, οι κουροπαλάτιοί μου, οι πρωτοσπαθάριοί μου, οι λογοθέτες μου, η κυρα-Μαριγώ η πλύστρα μου και η Σβετλάνα η μασέζ μου (σιάτσου) σας καλωσορίζουμε εις το ιστολόγιόν μου.

Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010

Retrospective vol. 2 (Απρίλιος 2010)


  • Ε;! (Ανάρτησις της 10ης Απριλίου 2010)

Χαζεύων εις το διαδίκτυον συνήντησα κατά λάθος (ψάχνων περί του φορητού υπολογιστού Asus Eee συγκεκριμένως) την ακόλουθον ιστοσελίδαν, η οποία μας δείχνει ότι οι συμπαθείς βιβλιοπώλαι-τηλεαστέρες των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών είναι εδώ και πολύ καιρό ξεπερασμένοι (βαρβαριστί πασέ): www.e-e-e.gr
Επειδή και το χάζεμα μου έχει τα όρια του, δεν δύναμαι να ασχοληθώ περαιτέρω. Επομένως πάσα πληροφορία και ερμηνεία δεκτή.

Ειμί Κωνσταντίνος ο χαζεύων και άρτι ωλοκλήρωσα.  • Μάθημα αγγλικών (Ανάρτησις της 12ης Απριλίου 2010)


Διαπιστώνω εσχάτως ότι οι Έλληνες νομίζουμε ότι γνωρίζουμε την αγγλικήν, αλλά εις την πραγματικότητα αγνοούμε βασικάς λέξεις αυτής. Διά να αναπληρώσω το κενόν, θα παρουσιάσω σήμερον μερικάς λέξεις που θα χρησιμοποιεί συντόμως πας Έλλην ομιλών περί των δανείων της Ελλάδος.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τον βασικόν αριθμόν quattuordecillion (πιέσατε πολλάκις επί του μεγαφώνου διά να μάθετε να προφέρετε ορθώς τον αριθμόν εις τους τουρίστας). Η λέξις ωστόσο παρουσιάζει προβλήματα, διότι εις την αμερικανικήν αγγλικήν σημαίνει 1045 ενώ εις την βρετανικήν αγγλικήν 1084. Επειδή όμως εις την Ελλάδα δεν είμεθα ψιλικατζίδες (ελληνοαγγλιστί είμεθα large), ας μάθουμε εξ αρχής την βρετανικήν σημασίαν.
Οι πιο προνοητικοί βεβαίως, διά να είναι σίγουροι ότι θα προλάβουν τας εξελίξεις, θα αποστηθίσουν ολόκληρον τον πίνακα (εις τον οποίον πάλι οι Βρετανοί υπερτερούν: παραδείγματος χάριν, εκεί όπου οι Αμερικανοί αντιστοιχούν το centillion με έν απλόν 10303, oι κάτοικοι της Γηραιάς Αλβιώνος αποδεικνύονται έτοιμοι προς δανεισμόν έχοντες αποδώσει εις την λέξιν τον σχετικώς ικανοποιητικόν αριθμόν 10600).

Ειμί Κωνσταντίνος ο αγγλομαθής και άρτι ωλοκλήρωσα.
(αγγλιστί: I am the English-speaking Constantine and I have just finished).  • Ειρήνη υμίν (Ανάρτησις της 18ης Απριλίου 2010)

Όταν το βραβείον Νομπέλ Ειρήνης 2009 απενεμήθη εις τον πρόεδρον των Η.Π.Α. Μπαράκ Ομπάμα, δεν είχα καλώς εννοήσει διά ποίους ακριβώς λόγους το εκέρδισε, παρ' όλον που η επιτροπή αναφέρεται εις τας "εξαιρετικάς του προσπαθείας να ενισχύσει την διεθνή διπλωματίαν και την συνεργασίαν μεταξύ των λαών". Άκουγα τότε διάφορα τινά περί βιασύνης της επιτροπής, καθώς ο πρόεδρος είχε εκλεγεί προ μόλις μερικών μηνών. Σήμερον όμως κατενόησα πλήρως την διορατικότητα της επιτροπής και τας "εξαιρετικάς προσπαθείας" του προέδρου: εκ των 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων του φετινού προϋπολογισμού των Η.Π.Α. τα 1,6 τρισεκατομμύρια είναι διά την άμυναν.
Κατόπιν των παραπάνω και ως δηλωμένος ειρηνιστής αγοράζω μετοχάς των εταιριών Boeing, Lockheed Martin, Sikorsky και όσων άλλων ευρίσκονται εδώ (τιμαί λογικαί).

Ειμί Κωνσταντίνος ο Νομπελίστας και άρτι ωλοκλήρωσα.  • "Η σιδηρά κυρία" reloaded (Ανάρτησις της 20ής Απριλίου 2010)

Περιπατών εις την οδόν Ακαδημίας συνήντησα το μέλλον του ελληνικού κινηματογράφου: έπειτα από αποτυχημένας προσπαθείας ψευτοκωμωδιών με Σούλας και Κληρονόμους που αγαπούν την Καρδίτσαν, σας αποκαλύπτω ότι το μέλλον είναι ήδη πίσω μας: Γκρέκα Φιλμ - Μ. Λεφάκης. Πρόκεται περί της γνωστοτάτης εταιρείας παραγωγής ταινιών αι οποίαι, εκτός των αυτονοήτων κοινωνικών σχολίων, θίγουν και έτερα σύγχρονα ζητήματα: άλλες ομιλούν περί οικονομικής κρίσεως και άνοδον της τιμής του πετρελαίου, ως η "Έξοδος κινδύνου" εν έτει 1980 (εις το πρώτον λεπτόν του βίντεο), άλλες φέρουν προφητικούς τίτλους ως "Είσαι στην ΕΟΚ... Μάθε για την ΕΟΚ" του 1981 (αν την είχαμε μελετήσει και είχαμε διδαχθεί από αυτήν, ενδεχομένως να αποφεύγαμε τας δυσκολίας των τελευταίων μηνών) και άλλες συνεπαίρνουν με σκηνάς πρωτοποριακάς διά την εποχήν τους (και διά πάσαν εποχήν) ως η ταινία "Χούλιγκανς (κάτω τα χέρια απ' τα νιάτα!)" (1983). Η Γκρέκα Φίλμ - Μ. Λεφάκης, παρά τον πόλεμον που εδέχθη, επειδή ετόλμησε να πει τα πράγματα με το όνομα τους, και παρά τα θρυλούμενα περί εξαφανίσεώς της την τελευταίαν εικοσιπενταετίαν, είναι παρούσα εις τας κινηματογραφικάς και κοινωνικάς εξελίξεις παρεμβαίνουσα με νέαν της ταινίαν υπό τον τίτλον "Η σιδηρά κυρία" με πρωταγωνίστρια την Ρένα Βλαχοπούλου. Πρόκειται προφανώς περί ταινίας ομιλούσας περί την καγκελάριον της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ - η καλυτέρα καλλιτεχνική απάντησις εις τα ανθελληνικά σχόλια βαρβάρων γερμανικών εντύπων.
Η απώλεια της Ρένας Βλαχοπούλου δεν εστάθη εμπόδιον εις το έργον των παραγωγών της Γκρέκα Φιλμ - Μ. Λεφάκης: εις τα υπερσύγχρονα στούντιο της εταιρείας και με την χρήσιν της τελευταίας τεχνολογίας 3Δ (αγγλιστί 3D - λέγεται μάλιστα ότι και το "Avatar" εις τα στούντιο της Γκρέκα Φιλμ εδημιουργήθη), οι τεχνικοί της εταρείας, έχοντες πρωτοστατήσει εις καινοτόμας κινηματογραφικάς τεχνικάς κατά την δεκαετίαν του 1980, κατάφεραν διά ακόμη μίαν φοράν να μας εκπλήξουν και να δημιουργήσουν μίαν ταινίαν εις την οποίαν ουχί μόνον πρωταγωνιστεί η προσφιλής ηθοποιός ως ολόγραμμα, αλλά και η ποιότης της εικόνος και του λόγου είναι τοιαύτη, ώστε δημιουργείται εις τον θεατήν η εντύπωσις ότι η Ελλάς του 2010 εις ουδέν διαφέρει της Ελλάδος του 1983 - αποδεικνύουσα, μεταξύ άλλων, την συνέχειαν και την συνέπειαν του Ελληνισμού. Επειδή πολλοί θα δυσπιστήσουν, ιδού τα ντοκουμέντα: φωτογραφίαι που ετράβηξα προχθές δεικνύουσαι το μέγαρον της Γκρέκα Φιλμ (εις την γωνίαν των οδών Ακαδημίας και Εμμανουήλ Μπενάκη) και διαφημιστική πινακίδα αναγγέλουσα την νέαν παραγωγήν της εταιρείας (προσεχώς εις τους κινηματογράφους):Ειμί Κωνσταντίνος ο σινεφίλ και άρτι ωλοκλήρωσα.  • Νομιμότης (ανάρτησις της 30ής Απριλίου 2010)

Το τελευταίον διάστημα δύο αποφάσεις ξεχωρίζουν και δίδουν το στίγμα της ελληνικής πραγματικότητος:
Η πρώτη είναι απόφασις του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου (με τονισμένην την πρώτην εκ των τριών λέξεων) διά της οποίας επιβάλλεται πρόστιμον εις την εκπομπήν φέρουσαν τον ημιελληνικόν τίτλον "Φώτης και Μαρία Live", διότι εφιλοξένησε την τρανσέξουαλ (ελληνιστί διεμφυλικήν) συγγραφέα και ηθοποιόν Μπέττυ Βακαλίδου.
Η δευτέρα απόφασις είναι η επικύρωσις της αθωώσεως του Κωνσταντίνου Πλεύρη από το ανώτατον δικαστήριον του Αρείου Πάγου (το δικαστήριον προφανώς ήθελε να αποδείξει ότι δεν φέρει τυχαίως την ονομασίαν "Άρειος"). Πρόκειται για την γνωστήν περίπτωσην της αθωώσεως του συγγραφέως για το σύγγραμμά του "Εβραίοι. Όλη η αλήθεια" (αποσπάσματα του βιβλίου εδώ και σχόλια του υπόπτου "Ιού της Κυριακής" εδώ). Συμβουλή προς τους κατηγόρους του Κωνσταντίνου Πλεύρη (μολονότι ως ελληνόφρων λιώνω διαβάζων τας υπερόχους αιτιατικάς "τους εβραιοσιωνιστάς" και "τας σημαίας του Ναζισμού"): αφού δεν κατεδικάσθη ο συγγραφεύς διά ρατσισμόν και φυλετικόν μίσος, μήπως μπορεί ενδεχομένως να καταδικαστεί διά την τιμήν πωλήσεως του πονήματός του προς 60 ευρώ;
Δεν θα σχολιάσω τας αποφάσεις. Επειδή όμως σέβομαι τους δημοκρατικούς θεσμούς και επιθυμώ κι εγώ να συνδράμω το έργον των αρχών, θα συνδυάσω τας δύο αποφάσεις - εμπνεόμενος παραλλήλως από την ανάρτησίν μου της 10ης Απριλίου 2010 - αναφωνών:
Εκτελεστικόν απόσπασμα δι' όλους τους κινεζοθιβετιανομογγολο-εβραιοκινούμενους τρανσέξουαλ!


Ειμί Κωνσταντίνος ο νομιμόφρων και άρτι ωλοκλήρωσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι σεκρετικοί νοτάριοί μου θα παραλάβουν το σχόλιόν σας