Καλωσόρισμα

Εγώ, ο πρωτοπανεντιμοϋπέρτατος Κωνσταντίνος Καντακουζηνός, οι κουροπαλάτιοί μου, οι πρωτοσπαθάριοί μου, οι λογοθέτες μου, η κυρα-Μαριγώ η πλύστρα μου και η Σβετλάνα η μασέζ μου (σιάτσου) σας καλωσορίζουμε εις το ιστολόγιόν μου.

Παρασκευή, 13 Αυγούστου 2010

Μάθ'μα αγγλ'κών

Επειδή είμαι πολύ ζηλιάρης (αν και την καταγωγήν μου όλη η μπλογκόσφαιρα την ζηλεύει), να κι εγώ:

Δι΄όσους αναρωτώνται πού είναι ο Δήμος Τρικκαίων, σας πληροφορώ ότι η φωτογραφία ανεσύρθη από το πολύτιμον αρχείον μου, το οποίον με πληροφορεί ότι τότε ευρισκόμην εν Τρικάλοις, άρα εκεί και ο Δήμος Τρικκαίων (προφανώς θέλουν να κυκλοφορούν incognito και δι' αυτό εις τας πινακίδας τοποθετούν άλλα ονόματα, διά να μην γνωρίζει ο επισκέπτης που ευρίσκεται). Οι γείτονές τους μάλιστα είναι χειρότεροι: Δήμος Εστιαιώτιδος = Μεγαλοχώρι, Δήμος Παραληθαίων = Ρίζωμα, Δήμος Φαλωρείας = Κεφαλόβρυσο κ.ο.κ. (-Από πού 'σαι, θεια; -Απ' τα Ρόγκια. -Φαλωριαία δηλαδή κι εσύ. - Α!;)
Anyway, που λένε και εις τον Δήμον Τρικκαίων. Επιστρέφω εις την πινακίδα. Έξοχος η μετάφρασις, επιτελεί δύο ιδιότητας: αφενός πληροφορεί τον επισκέπτην διά την κατεύθυνσιν, αφετέρου του διδάσκει αγνώστους λέξεις:
1. Αναψύχω=refresh. Κτήριο=edifice. Αναψύχω(refresh)+κτήριο(edifice)=αναψυκτήριο(refresedifice!) (δεν σχολιάζω την ετυμολογίαν της λέξεως "αναψυκτήριον", διότι το σοκ από το refresedifice είναι ακόμα πολύ ισχυρόν). Παρατηρήσατε ότι όπως εις την ελληνικήν σύνθεσιν της λέξεως το "αναψύχω" έγινε "αναψυ" έτσι και εις την αγγλικήν το "refresh" απώλεσε το τελευταίον του γράμμα, το "h" -η λέξις είναι πολύ μπροστά!
2. Υπάρχει και τουριστικόν περίπτερον το οποίον διά λόγους συντομίας λέγεται σκέτως "τουριστικό" -και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Άρα και εις τα αγγλικά πρέπει να μεταφραστεί "tourist" -όχι, αγγλόφωνε tourist, η πινακίδα δεν σε οδηγεί εις τους ομοίους σου.
3. Υπάρχει και ζωολογικός κήπος (αι κακαί γλώσσα λέγουν ότι η πινακίδα δεικνύει προς λάθος κατεύθυνσιν: αι καφετέριαι της πόλεως είναι από την άλλην πλευράν). Ο ζωολογικός κήπος λοιπόν μετεφράσθη ως "zoological". Τρεις είναι αι πιθαναί ερμηνείαι: είτε το "garden" δεν χωρούσε είτε λέγεται κι αυτός σκέτως "ζωολογικός" (κατά το "τουριστικό"), άρα και εις τα αγγλικά "zoological" (κι άμα σας αρέσει -άμα δεν σας αρέσει να πάτε εις τας καφετηρίας του πεζοδρόμου) είτε o συντάκτης θεώρησε ότι το "zoo" είναι εξαιρετικώς μικρόν διά το μέγεθος του ζωολογικού κήπου της πόλεως.
4.Αλλ' ουχί, δύστυχε αναγνώστα, υπάρχει και συνέχεια: "ζωολ. κήπος άλσους προφήτη Ηλία" είναι το πλήρες. Το "άλσους" ορθώς μετεφράσθη ως grove, αλλά αυτός ο αγράμματος ο άγγλος ο τουρίστας θα διαβάσει "zoological grove". Όσον διά τον καημένον τον προφήτη Ηλία, αντιλαμβάνομαι διατί πήρε τα βουνά: "grove prophe Ilia" -τι να πρωτοθαυμάσει κανείς; Το prophe; (Υποθέτω ότι εις την αγγλικήν κάποια ουσιαστικά κλινόμενα χάνουν το τελικόν τους γράμμα ως εις την ελληνικήν: "ο προφήτης-του προφήτη" -"ο prophet-του prophe".) Το Ilia's ή Ilias' που έγινε σκέτο Ilia διά να μην μπερδεύει τους τουρίστας (εκτός βεβαίως εάν κλίνεται και αυτός ως ο prophet); Το ότι τον έχουν εις το τέλος και εις την αρχήν το grove;
Δεν είναι τυχαίον λοιπόν ότι τα Τρίκαλα παράγουν τους πλέον μορφωμένους και ευρυμαθείς καλλιτέχνας και δημοσιογράφους.

Ειμί Κωνσταντίνος ο μεταφραστής και άρτι ωλοκλήρωσα
(Am Konstantinos the afterphraser and just finished)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι σεκρετικοί νοτάριοί μου θα παραλάβουν το σχόλιόν σας